fredag 7 oktober 2016

Hansta, numera Hägerstalund, Spånga sn


Min avritning av U 73 

Runstenen står rest på en backe vid västra sidan av vägen 
Norrviken-Järfälla något mer än 100 m N om Högerstalunds gård
 och 17 m NNV om avfartsvägen till Akalla.

Enligt Dybeck var stenen "nyligen rest på en höjd med ättehögar och 
nordligt från och nära gården"
Deras namn var då Hanstalund,vilket senare blev ändrat till Hägerstalund.

Stenen är av Grå granit
Höjd 2 meter
bredd på mitten 1,20
Upptill på v.sidan är ett stycke avslaget.
F.Ö är ristningen väl behållen..

oki?? Alla är med??Då fortsätter vi..

min avritning endast av runorna

"Dessa märken äro gjorda efter Ingas söner.Hon kom till arv efter dem,men
bröderna-Gärdar och hand broder-kommo till arv efter henne.De dogo i Grekland.


I inskriften finnas åtminstånde ett par ristningsfel.HALLÅ??
Efter 53 r är ett runtecken uteglömt...HALLÅÅÅÅÅ????
Likså efter 72 a och efter 19 t ...VAD FAN
Ett skiljetecken har blivit felaktigt placerat efter 76 b istället för före denna runa..

Seriöst man har alltså på fullaste allvar ristat fel?
Det här är så dumt..Jag fattar inte..


min avritning endast av ornamentiken

Peringskiöld har en tämligen fantastisk tolkning,delvis beroende
 på en felläsning..
Seriöst det står så i Upplands runinskrifter..suck..


Men Peringskiöld (en av mina idoler) menar att Hansa-stenen 
skulle vara ett minne av "göternas" uttåg till Grekland före och kort 
efter kristi födelse.
"Det är en Göthisk kvinna som på stenen omtalas ,vilkens både namn och
 kön blivit bordblandade av upsåt eller förseende vet jag icke,at hon därigenom
 kommit att sitta på gamla Greklands tron"
Hon heter Igur som man först tagit för ett mansnamn och sedan genom 
felaktiv läsning, förvandlat Hon till Eon,Eon åter till Ion och Ion änteligen
 till Konung i Grekland som 
till överlopp fått ärva Igurs söner..
En besynnerlig förklaring..

Upplands runinskrifter..Visst är dom fantastiska..

Min tur...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar