söndag 2 oktober 2016

F.B 6


I handskriften F.B.6 i kungliga biblioteket i Stockholm,som utgöres
av en av Martinus Aschaneus anteckningsböcker,äro 2 delar inhäftade av ett 
ituklippt pergamentblad.De är painerade 81-84.
Bladet har en gång tillhört Vallentunamässboken.
Dessutom har en påsktavla tillfogats , som är olik den i slutet av 
Vallentunakalendariets upptagna.
Påsktabelen har med några förklaringar återgivits i andra delen av
Diplomatarium Suecanum av Liljegren.
Antagligen är det just tabellen och möjligen credo ( ett annat pergament)
som väckt Aschaneus samlariver då han undersökte fornminnerna i Vallentuna.

Och när det kommer till Aschaneus och mig så..well..


Då börjar jag med att skala av hela detta pergament.
Med början av mallen..
Sen är jag så pass störd att jag vet att fanskapet skrev med blått 
bläck,därav köpte jag ett kaligrafiset med blått bläck, och brukar 
roa mig med att skriva av hans texter och följa hans hand..


Idag vet ingen knappt hur man räknade för.
Detta invecklade system av söndagsbokstäver och gyllental.
Men då vi idag har allt tillgängligt,det mesta då, så letar jag i gamla pergament,
runt den tiden då han sysslade med denna tavla.


Jag skalar av detta pergament i en sådan ..
vi kan säga "-shithonärgalenvy",men
jag gillar utmaningar.Och vad som triggade hans insamlande
av fornminnen i Vallentuna,Fresta,Eds och Hammarby..
Han smörade och gav  tex Bureus 32 runstavar...
Varpå det inte riktigt gick som Aschaneus tänkt sig..
Dom runstavarna var från Fresta och Hammarby..
Har för mig att det var 22 från Fresta och resterande 12 från Hammarby..
Vart är dom då??


Hycklare: Någon som låter påskina en dygd som han inte respekterar
och därvid tar fördel till att vara det som han avskyr

Ambrose BierceInga kommentarer:

Skicka en kommentar