söndag 2 oktober 2016

Allmän bildning

I vetenskapliga teologkretsar är det ,som vi redan sett ,numera
ett erkänt faktum , att kristendomens etiska grepp i stort sett icke äro
nägra kristna nyskapelser,utan långods från den samtida hednavärlden,
från judendomen och i ännu högre grad från grekernas och romarnas
stoiska filosofi.
"Grundvalen för det kristna samhällslivet är" säger den engelske
teologen Hatch
"ICKE KRISTLIG utan romersk och stoisk."

Aposteln stolta självbekänelse 2,Tim 4:7
"troheten har jag hållit"
återfinnes ORDAGRANT i en inskrift från teatern i  Ephesus
från samma teater har man en annan inskrift
"han har utkämpat tävlingskampen 3 ggr
-han har 2 ggr blivit bekransad"
vars lydelse osökt leder tankep på Pauli ord
"den goda tävlingen har jag utkämpat-framför mig ligger
rättfärdighetens krans"

En ännu frappantare överensstämmelse mellan aposleljäveln
Pauli tankegång och den profana hednavärldens är förljande:

I första brevet till Timotheus 5:1 heter det
"En gammal man må du icke bestraffa,utan tala till honom som en fader,
de unga männen som till bröder,till de äldre kvinnorna som till mödrar,till
de yngre som systrar, i all ärbarhet"

Alldeles på samma sätt prisar en hednisk inskrift från Olbia vid
SVARTA HAVET Theokles..

Ur boken Kristendomen av B.Lidforss

-Och vad fan har detta med Nordens historia då? säger du
-Ja va fan tror du !?! svarar jag..Inga kommentarer:

Skicka en kommentar