söndag 7 februari 2016

Via Dolorosa tendentes ad astra


Som sagt det är överväldigande alla dessa monument
som våra forna förfäder har gjort.Men eftersom dom gjort det så
väl så borde det inte vara så svårt att ta reda på det..


Själens djupaste trängtan också i dess förfinande aktiviteter,
motsvarar människans omedvetna känsla inför universum.
Det är ett krav att få lära känna, en hunger efter klarhet.
För en människa är att förstå världen detsamma som att reducera den 
till mänsklighetn,att få stämpla den med sitt sigill

Albert Camus 1940


Modellen tillhandahöll strukturer och processioner som en människa
kunde leva med både känslomässigt och förnuftsmässigt,exempelvis en 
tid och ett rum av mänskliga dimensioner..

Innan kristendomen kom in och tog bort allt..
Man gör inte sånna här enorma stensättnings fält för att sedan gå till att
"knacka" runstenar , för att sedan bygga dessa sk kyrkor vi har idag..


Från denna bild ligger Vallentuna kyrka på vänster sida..
Vallentuna sjön rakt fram..


Uppe på "platån" 
Stenen på bilden ovan ligger snett nedåt från denna bild..
Sen är det "gravfält" ,gamla husgrunder,stensättningar här och var..
Bakom mig från bildens tagning ligger stora vägen..Inga kommentarer:

Skicka en kommentar