torsdag 18 februari 2016

Färg lära


Den allmäna färglärans grunder 
Fysialiskt = Färg som ljus av olika våglängder


Fysiologiskt -Färg som nervretning när ljuset träffat ögats 
hornhinna och vidarebefodras som nervimpuls till hjärnan


Psykologiskt-Färg så som vi medvetet uppfattar färgen = färgförnimmelse..

Dessutom kan man studera den kemiska uppbyggnaden av 
pigment och bindemedel och se hur
denna avgör färguppfattningen.

Jordfärger
I naturen förekommande färgämnen,oftast metalloxider som unde
r mycket lång tid används som förgpigment, exempelvis umbror,
ockror,grönjord och krita.
Jordfärger är genom sin motståndskraft mot ljus ,vatten,olja,kalk
 mycket användbara och utgjorde grunden i allt äldre måleri

Cinnober
Ett mineraliskt ämne sammansat av svavel och kvicksilver och bragt till en 
stenartad hårdhet då den blivit sublimerad genom eld.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar