onsdag 3 februari 2016

Rappning

Jag hittade denna lilla förklaring om rappning i en bok
 Ingeniör Lexicon av Mårten Sturebecher

Rappning (Murarbete)
är en anstryckning med kalk utanpå en vägg sedan den är färdig murad.
bör icke företagas förr än året efter då muren blivfa torr :rappas
väggen strax,och sen på höst,inneslutes fuktigheten i muren,och fodras
flera år till dess torkning.

Bästa rappningskalk prepareras sålunda:
Osläckt kalk lägges på jemt ställe,till 1 a 2 fots höjd
därpå slås ren sand
härpå slås rent vatten
så mycket att det kommer till kalken
der sanden spricker
och rök utkommer
fylles igen med ny sand
Ju längre kalken får ligga desto bättre och segare
blir han;
till 46 qvadrat alnar gå 1 1/2 tunna Gottlands kalk
Godt bruk till rapp skall äfven vara i skeppa Gottlands kalk
3/4 delar smedjeslagg , 1/4  sönderstött tegelmjöl
6 kannor oxblod, 2 kannor klar och tunn tjära
allt väl inblandat innan bloden inslås som inarbetar i 8 timmar
 då 6 ? nöthår ännu tillblandas.
Till vanlig grov rappning åtgå
3 tunnor Gottlands kalk och 3 tunnor sand på 16 qvadrat alnar
till fin rappning 1/2 tunna kalk och 1 tunna tegelmjöl  istället för sand
16 qvadrat alnar fin,eller 30 qvadrat alnar grof rappning är ett
dagsverke för 1 murgesäll och 6 hantlangare
Om gul färg skall strykas ofvan på rappning kan den sålundas
beredas: Viktriol upplöses i vatten
och hvit kalk röras tillhopa med litet vatten
och lägges i en lafve med uppstående bräddar
arbetas till alla klimpar väl blivit delade;
Till denna kalkdeg gjutes något av den smälta viktorilens vatten
och arbetas åter tillsammans,därefter tages av denna blandning
och slås i  det öfvriga viktriol vattnet,
profvas och göres så mörk man behagar väl  vetande
att den mörknar med tiden
Om denna färg skulle synnas för gul kan då viktiolvattnet
första gången islås,lite väl stött och siktadt brännkol iläggas
hvarigenom färgen kommer att likna Sandsten


Något att tänka på nästa gång ni går in i en "omrappad" kyrka tex
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar