måndag 1 februari 2016

Markim 52:1


(ca 0830)

Gravfält 110-160x140 m (N-S)
Bestående av ca 95 fornlämningar
Dessa utgörs av ca 69 runda stensättningar
1 domarring
7 kvadratiska stenkretsar
12 resta eller kantställda stenar
5 klumpformiga stenar och 
1 hålväg


Minst 10 har små rundade mittstenar intill 0,2-0,3 m st
(Sannolikt finns betydligt flera)
2 har  delvis synlig kantkedja intill 0.2m h av 0,1-0,3 m st ststenar
(säkerligen finns flera dolda)
Flera har antydan till kantränna.
Ca 10 har flacka mittgropar intill 2mdiam och 0,2 mdj
En har en mittgrop 4x2 m st och 0,5 m dj skada..?
4 är skadade av landsväg
3 av hålvägen och några i SÖ av grustäkt där
oxå några kan vara borttagna.
En i Ö delen kan ha varit 4sidig..


Flack svagt S och Ö sluttande sandig moränrygg.
Hagmark och skogsmark..n 59 37`34,21
E 18 4` 3,11

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar