tisdag 16 februari 2016

De Nordiska språken

De Nordiska språken av Ellias Wessen
Kan jag rekomendera till den som vill veta mer om våran forna historia..

Sidan 83..tex
Kampen mellan den forna hedendomen och den nya från väster
(England) och sydväst (Hamburg-Bremen) inträngande
kristendomen syntes i vårat land ha varit ganska långvarig..

Lite längre ner..
Tyvärr känner vi icke till någonting-huru kyrkans män i högre
och lägre grader-biskopar-präster-diakoner under dessa äldsta och
grundläggande tider rekryterades..
Alla har de nödvändigtvis varit läs och skrivkunniga även diakonerna:
man kan erinera om att en av våra äldsta handskrifter (yngre delen av hs B59)
är skriven av en man som kallar sig Laurentius Dykan (Djänke)
Men vad de läste var UTESLUTANDE latinska böcker HUVUDSAKLIGEN
sådana för gudstjänstens behov..
Det fanns ännu länge icke något behov av böcker på modersmålet -
Ty vilka skulle läsa dem?
Och det hedniska traditionsarvet i saga och dikt gick 
därför till spillo och glömdes.
Präst och boklärd var i stort sett detsamma..

Ingen som kan tänka själv här`??
Det har alltså innan..INNAN..kristendomen kom in i sverige funnits
ett annat språk,andra seder,lagar osv..Med tanke på våra forna förfäders
enorma bedrifter i bla megalitgravar,skeppsättningar,domaringar,osv..
Så kunde dom räkna litte längre än till 10..
Tror ni på fullaste allvar att de nordiska rikets folk inte kunde skriva,eller tillverka papper?
Vårat äldsta pergament som vi har är skrivet på latin..
Men det nordiska folkets bragder finns öven dokumenterat ända ner till Rom
om deras fantastiska skepp och vapen..Hallå??...Det här är så dumt..
Att inget fattar eller förstår..
Magnus Eriksons lag på latin..
Fan titta på bladen,bläcket,stilen,slå upp orden varpå det inte ger någon som helst
mening varken på latin eller vad det nu ska föreställa..
Jag slår upp ord för ord..
Prova det..


Stulet,tvättat och omskrivet papper..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar