onsdag 24 april 2019

hmm...

Rimbert var starkt engagerad i missionsarbetet i
Skandinavien.Ett dokument från 800 talet
från Ratramnus,munk i Corbie till Rimbert
skriver om ämnet..
"Du frågar" skriver Ratramnus
"vad du skall tro om de hundhövade dvs om de är av
Adams stam eller om de har djursjälar"

För en missionär hade denna fråga uppebgara praktiska
implikationer:
Om man stöter på en hundhövdad i Skandinavien,skall
man då predika för vederbörande eller ej?
I en värld som ej sett den helige Franciskus födas
nyttjade det ingenting att predika för djur,men att
vinna människosjälar för Jesus var
varje kristens plikt,oavsett hur bissar skepnad
dessa själar än uppträdde...

Ur boken
Naturligt och Övernaturligt under medeltiden
av Robert Bartlett

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar