söndag 16 december 2018

Listlena


Krön samt sluttning av bergrygg NV-SÖ
140x60-90
1 hög
ca 26 runda stensättningar
ca 10 resta stenar
3 terraseringar

Trestensbacken
grav och boplatsområde
420x70-120 NV-SÖ
3 högar
146 runda stensättningar
12 kvadratiska stensättningar
7 rektangulära stensättningar
1 domaring
52 resta stenar
5 skärvstenshögar

alltså v** f** !!
jag måste åka hit genast..

Hägnad
N och V sluttningar av bergshöjd med
moränavlagringar
Stensträng ca 550 m kraftigt böjd
Ö-NV-SÖ

Horgsbacken
Krön av moränhöjd med berg i dagen
230x140 m NNV-SSÖ
4 högar
ca 23 runda stensättningar
3 resta stenar
och en sägnen om en jätte..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar