lördag 2 mars 2019

Sten studier Husby-Långhundra


"En massa stenar som står på en ås i rad..."
Okej men kan vi "utveckla" tanken på vad det
är vi ser ?
tex..
En rektangulär rest sten vars vertikala långsida vetter mot Norr
med en snedhuggen toppsida  som vetter mot öster.
Den långa vertikala sidan har 3 uthuggna horisontella linjer på
ena sidan och 2 på den andra.. Vad kan vi observera mer från stenen och dess
"mystiska placering"?
Finns det "liknande restastenar platser" i närheten?
Vart ligger dom placerade i det gamla landskapet?
Har dom någon slags koppling med varandra?
Eller har man bara "rest stenar" lite här och var?
Kan man se någon likhet i "stenresningen "med andra resta stenar
platser hur stenarna står där tex?
Vid Lunda är den 3dje resta stenen en runsten,och vid Lillängen i 
Kvarnbro efter Håga högen är den tredje resta stenen en runsten
dock ej med" språklig mening" eftersom forskarna är enhälliga
att runristaren inte begagnat den runologiska kunskapen
och har därför bara knackat in något sammesurium
för nöjets skull..suck

Stenen är alltså den första resta stenen av 34 st som står i en 
spikrak Nord-Sydlig linje på en ås..
"Och här finns inte en enda runsten...""Framsidan" som står riktad mot väster
Bakom stenen stupar det rakt ner än mot den västra sidan av åsen..

Har man rest 34 stenar på en rad så utgår jag ifrån
att det är väl genomtänkt och planerat vad för slags sten
som man bestämt sig för att "resa".

Den lilla stenen som ligger precis framför
är den enda stenen jag sett här som har en massa små hål i ..
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar