fredag 15 februari 2019

True North

De konservativa ha gömt sina eviga klenoder så väl,
att de själv ej längre kunna hitta rätt på gömstället.
Därtill fodras nya sökare och anare.
De gamla ha trofast gått på vakt,men över stället har
det under tiden växt gräs  och törne och höga skogar,
och väktarna ha blott ett dunkelt minne kvar av
klenodernas glans.
En gång skola nya unga hjältar återfinna dem

Werner Von Heidenstam

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar