måndag 4 februari 2019

One Vision

41 högar
ca 176 runda stensättningar
26 rektangulära stensättningar
(ej husgrunder utav sk gravar)
4 treuddar
2 resta stenar
4 terrasser
2 stenrader

Varför har man gjort så här`
Vilken del i "Snorres Edda" står det om
"vikingarna" och deras geometriska
"gravfälts konstruktioner"?

Hur lång tid tror du det tog att anlägga
34 högar
ca 123 runda stensättningar
1 kvadratisk stensättning
10 rektangulära stensättningar
3 treuddar
(prova att konstruera en treudd med insvängda sidor ,
sen kan man ju bara undra hur fan dom lyckats göra
3 st med 10 meters insvängda sidor och med
spetsarna på uddarna riktade mot specifika
väderstreck som inte är utav kardinalriktningar
utan emellan dom)
1 runsten
(med feltolkade runor naturligtvis)
1 rest sten
1 stensträng

På ett krön av bergsrygg i dalgång..

Suck...
Nu skulle Mange varit här men det är
han inte..Sorgen är som ett stort bottenlöst
svart hål.
Det enda jag har kvar är mina stenar
och jag ska ta reda på varför man gjort
så här.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar